De agenda hieronder wordt bijgehouden door de KNVI, haar afdelingen en haar partners: IP, KVAN, NVBA, SOD, en VPOD.