Van Kritische vrienden naar Vereniging van de toekomst

Je mag dan koninklijk 100 jaar zijn, als ‘alles wordt anders…’ ergens opgaat, is het wel in het bibliotheekvak. De bibliothecaresse is hightech informatieprofessional geworden. Privacy, auteursrecht, houdbaarheid van digitale informatie…: dossiers waarop slagvaardig lobbywerk nodig is. De KNVI wil blijven voeden en verbinden. Dat vraagt om een vereniging die platter is, niet sectoraal organiseert, maar op gedeelde issues en thema’s. Al enige tijd wordt er gesproken over hoe de vereniging zich inhoudelijk en organisatorisch kan herpositioneren als een toekomstbestendige beroepsvereniging.

In 2013 zijn daarvoor twee bijeenkomsten gehouden onder de noemer Kritische vrienden. Op 3 juli werd een bijeenkomst gehouden onder de leiding van Peter van Gorsel, hier zijn twee documenten uitgekomen die aanbevelingen zijn. Zijn uitgewerkte notities vindt u HIER, zijn conceptadvies vindt u HIER. Op 13 november 2013 is onder leiding van Marike Kuperus, een opdracht gemaakt voor de werkgroep die een ontwerp graat maken voor een nieuwe verenigingsorganisatie. Die opdracht vindt u HIER.

Ontwerpgroep aan het werk

In de eerste helft van 2014 gaat de ontwerpgroep aan de slag om een voorstel te doen voor de verenigingsorganisatie van de KNVI. Haar opdracht volgend, werkt de ontwerpgroep aan een structuur die activiteiten georiënteerd is , samenwerking stimuleert en met een eigentijdse bestuursvorm. De ontwerpgroep wil onderweg belangstellenden graag laten reageren op de voorstellen. We verwachten om in de loop van februari een link te kunnen maken naar een forum.

Tot die tijd even via deze weg:

  • De bijeenkomsten van de ontwerpgroep zijn gepland op: 22 januari, 18 februari, 13 maart en 23 april
  •   De leden van de ontwerpgroep HIER
  •   Meer informatie over de opdracht of het traject Klik HIER 

DNA van de KNVI

Tijdens de eerste bijeenkomst heeft de werkgroep zich verdiept in wat eigentijds verenigen is, wat zijn de eisen van vandaag en wat zijn de kaders in de wet. Ze is aan de slag gegaan met de gouden cirkel van Sinek en heeft  nagedacht over waarom mensen het in diepste de moeite (tijd, geld) waard vinden om zich via de KNVI aan elkaar te verbinden. Dat waarom of ‘verenigingsDNA’ is de basis voor de activiteiten van de vereniging. En ook voor de manier waarop het georganiseerd kan worden.

Als eerste draft heeft de ontwerpgroep de volgende compacte weergave van het waarom gemaakt:

Kennis kunnen blijven delen

De samenleving is in alle sectoren en facetten afhankelijk van informatie en communicatie. Als informatieprofessionals hebben wij het vakmanschap en de ‘human touch’ om dat netwerk, die slagader van de samenleving naar menselijke maat in te richten en te ontsluiten. Hoe meer informatieopslag, verwerking en ontsluiting geautomatiseerd gebeurd,  hoe meer onze professionaliteit en vakbekwaamheid nodig zijn om ervoor te zorgen dat het proces en het resultaat zorgvuldig, betrouwbaar, navolgbaar en transparant is. De KNVI wil informatieprofessionals daarop (daarin/daarbij) te verbinden en te versterken en de maatschappelijke meerwaarde van dit vakmanschap te profileren en bewaken, zodat we als samenleving in brede zin kennis kunnen blijven delen.

Vanuit het verenigingsDNA zoals hierboven beschreven, ziet de ontwerpgroep twee belangrijke verbindende invalshoeken: de actuele vraagstukken in ons vakgebied en de persoonlijke ontwikkeling.

·         Actuele vraagstukken in het vakgebied houden mensen bezig in hun werk. Ze worden als expert aangesproken en willen dan een antwoord of een visie hebben over zaken als duurzame opslag, auteursrecht etc. De ontwerpgroep ziet op deze  actuele vraagstukken leden van de vereniging met elkaar werken aan onderzoek, verdieping, uitwisseling en ook (maar naar buiten) geven van voorlichting en het positioneren van het vraagstuk in de samenleving.

·         Net afgestudeerd heb je andere belangstelling dan een veertiger of vijftiger. Je zoekt een passend netwerk en aanbod. Dit vak kent bovendien veel mensen die vanuit een ander vakgebied later in hun carrière instromen. Een vereniging die je aanspreekt op je eigen ervaring, positie, behoefte, achtergrondkennis etc, is van waarde. De ontwerpgroep ziet (werk)groepen in de vereniging die zich specialiseren op bepaalde profielen en daarvoor het netwerk, en aanbod verzorgen.

Met deze oogst gaat de ontwerpgroep in februari verder bouwen. Reacties kun je sturen aan toekomst@knvi.net