Geschiedenis

In 1912 werd de NVB opgericht als de Nederlandse Vereniging van Bibliothecarissen en Bibliotheekambtenaren en de toenmalige argumenten daarvoor zijn anno nu nog steeds valide: men had behoefte aan uitwisseling van kennis en ervaring, aan contacten met collegae, men wilde dat de belangen werden behartigd bij beleidsontwikkeling op nationaal en internationaal niveau, dat er werd geluisterd naar wensen uit het beroepsveld met betrekking tot opleiding. Oorspronkelijk telde de Vereniging leden afkomstig van alle bibliotheektypen, inclusief openbare bibliotheken, hoewel er daarvoor een aparte vereniging bestond, de in 1908 opgerichte Centrale Vereniging voor Openbare Bibliotheken (CV).

In 1941 werd de afdeling Speciale Bibliotheken (SB) opgericht, gevolgd door Wetenschappelijke Bibliotheken (WB, 1948), Biomedische Informatie (BMI, 1953), Juridische Informatie (JI, 1960), Literatuuronderzoekers (LI, 1961), Hogeschool Bibliotheken (HB, 1976), Vogin (1977), Serials Group (SG) en Openbare bibliotheken (OB, 1990).

In 1975 verloor de NVB ca. 2.400 leden als gevolg van de opheffing van de CV/NVB overeenkomst in het kader van de oprichting van het NBLC, terwijl in de Jaren 90 Vogin en de groep individuele NBLC-leden uit de openbare bibliotheeksector zich weer bij de NVB voegden.

In 1999 veranderde de NVB haar naam van Nederlandse Vereniging van Bibliothecarissen, Documentalisten en Literatuuronderzoekers in Nederlandse Vereniging voor Beroepsbeoefenaren in de bibliotheek-, informatie- en kennissector, in haar statuten meldend dat het hier gaat om hen die "werkzaam zijn in of belangstelling hebben op het gebied van informatiebeheer en -bemiddeling" en dat het hier o.a. "bibliothecarissen, documentalisten, informatiespecialisten, kennismanagers, literatuuronderzoekers, mediathecarissen en vakreferenten".

Van bibliothecaris naar informatieprofessional

In 2012 bestond de NVB 100 jaar. Ter gelegenheid van dat jubileum ontvingen we het predicaat "Koninklijk". Dat was voor de NVB dé gelegenheid om de naam te veranderen om zo veel meer tegemoet te komen aan de veranderde wereld waarin wij opereren. Vanaf maart 2013 luidt de naam Koninklijke Nederlandse Vereniging van Informatieprofessionals: KNVI.