Welkom bij de Special Interest Group 'Chemische Informatie'

Algemeen
De werkgroep volgt de ontwikkelingen op het gebied van de chemische informatie in de ruimste zin van het woord. Naast pure chemie komen ook nauw verwante vakgebieden als toxicologie, technologie, biologie en materiaalkunde aan de orde. De leden zijn chemische informatiespecialisten, afkomstig uit de industrie, universiteiten en onderzoeksinstellingen.

De groep komt tweemaal per jaar bijeen. Dit gebeurt bij toerbeurt op de diverse werkplekken.

Actuele onderwerpen in de werkgroep zijn
- Hoe 'vertaalt' de informatiespecialist de vraag van een klant
- Hoe wil de klant de informatie ontvangen en wat wordt er mee gedaan
- Beschikbaarheid van (chemische) informatie via de verschillende organisaties
- Informatie zoeken door eindgebruikers vs. via informatiespecialisten
- Ondersteuning van eindgebruikers.