Victorines 2017

Win € 2000 met je publicatie, € 1500 met een innovatief initiatief of € 1000 met je scriptie!
Stel jezelf of je collega kandidaat voor een van de 3 Victorines

Doe zelf mee of draag iemand anders voor uiterlijk op 29 september 2017. De prijsuitreiking vindt plaats tijdens het KNVI congres 2017 op donderdag 9 november in Nieuwegein.

Sinds 1978 looft het Victorine van Schaickfonds | KNVI jaarlijks de Victorines uit. Met de prijzen willen we publicaties en vernieuwing in het informatievak stimuleren.

Je maakt kans op een van deze prijzen als je recent een bijdrage hebt geleverd aan de innovatie van het informatievak in de ruimste zin van het woord. Dat kan een artikel, presentatie, website, blog, vlog of andere publicatie zijn, maar ook een bijzonder en vernieuwend initiatief. Je bent erin geslaagd aan het vak van informatieprofessional nieuwe vorm, betekenis of inhoud te geven. En dan gaat het naast academische juist ook om tastbare, misschien wel alledaagse resultaten. Een studie naar de rol van de informatieprofessional in 2040 of naar het archiveren van born-digital content, het ontwikkelen van een app voor optimale kennisuitwisseling, of bijvoorbeeld ontwikkelingen rondom open access, linked data, sociale media en innovaties voor specifieke doelgroepen zoals kinderen, studenten, mensen met leesproblemen, vluchtelingen en ouderen of de impact van de nieuwe privacy wetgeving op ons werk.

Drie Victorines

We reiken drie prijzen uit:

  • de Victorine voor de beste publicatie: € 2000,- en de Victorine van Schaick Penning)
  • de Victorine voor het meest innovatieve initiatief op het vakgebied van de informatieprofessional: € 1500,-
  • speciaal voor studenten: de Victorine voor de beste scriptie: € 1000,-.

Inzendingen en inlichtingen

Stuur je inzending uiterlijk 29 september 2017 in.

Je inzending moet na 31 december 2015 geschreven of ontwikkeld zijn. Voor bachelorscripties, master's theses of proefschriften geldt dat deze na 31 december 2015 verdedigd of gewaardeerd moeten zijn.

De jury wordt gevormd door het bestuur van het Victorine van Schaickfonds | KNVI. De bijdragen kunnen in digitale vorm en/of via een link, voorzien van een kort cv van auteur of maker gemaild worden naar Seher.Hazinedar@kb.nl . Ook voor nadere inlichtingen over de prijzen kun je op dit e-mailadres terecht.

Seher Hazinedar

Secretaris Victorine van Schaickfonds | KNVI

Victorines 2016 uitgereikt

Een scriptie over lezen van verhalende teksten van papier en scherm en een project voor een digitale leeromgeving werden op 10 november 2016 tijdens het KNVI Jaarcongres in Nieuwegein bekroond met respectievelijk de Victorine scriptieprijs en een eervolle vermelding. Een onderzoek onder wetenschappers naar nieuw ontwikkelde tools kreeg de Victorine Initiatiefprijs. En een studie naar algoritmen in de literaire kritiek werd bekroond met de Victorine 2016. Frank Huysmans, voorzitter van het Victorine van Schaickfonds, deelde ook een ‘verjaardagscadeau' uit aan het vakblad IP, dat in 2016 twintig jaar bestaat.

Victorine 2016: Peter Verhaar (Universiteit Leiden)

De prijs voor de beste publicatie op het vakgebied van informatieprofessionals ging naar Peter Verhaar, als bibliothecaris werkzaam bij de Universiteitsbibliotheek Leiden. Grotendeels onopgemerkt werkte hij in de afgelopen jaren aan zijn proefschrift ‘Affordances and Limitations of Algorithmic Criticism’, een onderzoek naar de mogelijkheden en beperkingen van het gebruik van algoritmen in de literaire kritiek.

De vraag die hierin centraal staat is hoe ver je kunt komen in het bedrijven van literaire kritiek met behulp van computationele methoden, wanneer je niet 'close reading' bedrijft van een beperkte set teksten uit een bepaalde periode, maar 'distant reading' van de gehele corpus met behulp van de computer. Hoewel de analyse beperkt blijft tot het werk van één dichter, weet de auteur, aldus de jury, te overtuigen in zijn pogingen om literaire kenmerken als assonantie en consonantie, alliteratie, eindrijm en binnenrijm, evenals metrum te analyseren en inzichtelijk grafisch weer te geven.

Victorine Initiatiefprijs 2016: Bianca Kramer en Jeroen Bosman (bibliotheek Universiteit Utrecht)

Voor hun initiatief 101Innovations kregen Bianca Kramer en Jeroen Bosman van de bibliotheek van de Universiteit Utrecht de Victorine Initiatiefprijs 2016. Zij namen het initiatief voor een onderzoek onder wetenschappers over de gehele aardbol naar nieuw ontwikkelde tools die zij gebruiken om hun werk te stroomlijnen.

De data zijn vrijgegeven voor analyse door wie maar wil. Het onderzoek biedt inzicht in de verspreiding van onderzoekstools onder verschillende disciplines en werelddelen en is daarmee, aldus de jury, een belangrijke bron voor wie wil weten hoe het wetenschapsbedrijf aan het veranderen is. 

Initiatief - Eervolle vermelding: Alda de Weger (Fontys Hogeschool Eindhoven)

Een eervolle vermelding ging naar teamleider Alda de Weger en haar collega's van de mediatheek van de Fontys Hogeschool, locatie Eindhoven. In die mediatheek is men, in een project genaamd 'Elles', erin geslaagd om in korte tijd een digitale leeromgeving te creëren op basis van het idee van 'blended learning', een mix van online en contactonderwijs.

Dit in goede samenwerking met docenten van de opleidingen en de uitgevers van de leermaterialen. Door klein te beginnen in de vorm van een pilot is het gelukt om iets voor elkaar te krijgen dat tot de verbeelding van veel andere mediatheken in het hoger onderwijs zou kunnen spreken, aldus de jury. 

Victorine scriptieprijs 2016: Marjolein Wiersma (Rijksuniversiteit Groningen)

In haar scriptie, getiteld Stories on Screen: Reading Books in the Age of Digitization, doet Marjolein Wiersma verslag van een onderzoek naar het lezen van verhalende teksten van papier en van scherm. Waar we geneigd zijn om een boek op papier en hetzelfde boek op een scherm als inwisselbaar te zien, geeft de auteur van deze thesis argumenten voor een andere visie. Sommige verhalende teksten lenen zich beter voor het ene medium dan voor het andere. Het gaat daarbij om de leeservaring: hoe we interacteren met het verhaal, op meerdere niveaus.

Deze thesis van de research master Literaire en Culturele Wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen blinkt volgens de jury uit in inhoudelijke diepgang, een heldere schrijfstijl en - het oog wil ook wat - een opmaak die heel mooi bij de inhoud aansluit.

'Verjaardagscadeau' voor IP

Tot slot kreeg het 20-jarige vakblad IP een cadeau aan te bieden in de vorm van een ‘financiële injectie’ van 8000 euro. Het geld wordt besteed aan een online tijdschriftenarchief op de IP-site. Bovendien gaat IP in 2017 experimenteren met een digitale uitgave naast het bestaande blad. 

 

(Foto: Eric Sieverts)

Uitreiking Victorines 2015

Tijdens het KNVI-congres op 12 november j.l. heeft het bestuur van het Victorine van Schaickfonds, tevens de jury, de Victorines 2015 uitgereikt.

Maurice Specht en Joke van der Zwaard ontvingen twee Victorines: de Initiatiefprijs voor hun initiatief Leeszaal Rotterdam West en de 'grote' Victorine voor het boek dat zij over dit project schreven: De uitvinding van de leeszaal. De jury noemt de Leeszaal "een levend sociaal experiment waarvan bibliotheken veel kunnen leren". Over het boek zegt de jury dat de auteurs erin laten zien "dat hun experiment een vorm van onderzoek is, een verkennen van mogelijkheden. Dat onderzoek wordt echter ook gegrondvest in een flinke lijst bronnen, van filosofen tot sociologen en beleidsonderzoekers. Doordat de leeszaal de basis van het narratief vormt, krijgt die soms moeilijke stof meteen handen en voeten. Het experiment krijgt bijgevolg een gedegen onderbouwing tussen theorie en praktijk."

De jury reikte ook een Victorine Oeuvreprijs uit aan Eric Sieverts"voor zijn vele verdiensten als altijd enthousiaste kennisdeler voor ons vakgebied", die hij met name ook in zijn vrije tijd heeft ontplooid, onder meer voor de VOGIN-IP-lezing, Vakblad IP (voorheen Informatieprofessional) en redacteur van het Handboek Informatiewetenschap.

De Scriptieprijs werd dit jaar, mede vanwege het geringe aantal inzendingen, niet uitgereikt. Het bestuur van het fonds roept alle docenten in het vakgebied op om studenten volgend jaar te motiveren hun scripties in te zenden.

Lees hier het volledige juryrapport.

Foto's: Mark Deckers

Ding mee naar de Victorine van Schaik Prijzen 2014

Jaarlijks looft het Victorine van Schaickfonds | KNVI de Victorine van Schaick Prijzen uit. De prijzen zijn bedoeld om publicaties en vernieuwing in het informatievak te stimuleren.

Je maakt kans op een van deze prijzen als je recent een bijdrage hebt geleverd aan de innovatie van het informatievak in de ruimste zin van het woord. Dat kan een artikel, presentatie, website, blog of andere publicatie zijn, maar ook een bijzonder en vernieuwend initiatief. 

Read More

Weer drie prijzen uitgereikt tijdens het KNVI congres

Evenals vorig jaar tijdens het Lustrumcongres had het bestuur van het Victorine van Schaickfonds KNVI tijdens het KNVI congres in Nieuwegein opnieuw drie prijzen te vergeven. Frank Huysmans, vice-voorzitter, reikte de prijzen uit.

Frank en Hans van Duijnhoven

Frank en Hans van Duijnhoven

De BibliotheekInitiatiefPrijs gaat dit jaar naar Hans van Duijnhoven, werkzaam in Bibliotheek Maasland, die daar het project Lezers van Stavast opstartte. Met dit initiatief daagt Hans leden van deze bibliotheek (Oss en omgeving) uit om gedurende veertig weken elke week een non-fictieboek te lezen. Het is geen traditionele leeskring. Tijdens een maandelijkse bijeenkomst, onder leiding van Hans, wordt het gelezene besproken en in de context van andere boeken en bronnen geplaatst, om zodoende beter te begrijpen hoe de complexe samenleving van nu in elkaar zit. Het jaarthema voor 2013-2014 is: Oefenen voor een andere tijd. Meer over dit initiatief vertelt Hans zelf op zijn blog: http://lezersvanstavast.blogspot.nl/2013/11/over-bubbels-en-stenen.html .

Scriptieprijs 2013 voor Sophie Boisvert-Hearn

Scriptieprijs 2013 voor Sophie Boisvert-Hearn

Sophie Boisvert-Hearn ontvangt de Scriptieprijs voor haar masterscriptie in de boekwetenschap van de Universiteit van Leiden: The Future of the Scholarly Monograph in the Humanities: Open and Enhanced. Sophie dook in een zeer relevant, maar uiterst lastig onderwerp: de toekomst van de monografie als wetenschappelijke publicatievorm. Open access en digitale verrijking bieden kansen voor de versterking van het long-form argument in de monografie. Er lijkt dus toekomst te zijn voor de scholarly monograph. Voor dit gedegen, gebalanceerde en zeer goed geschreven onderzoek verdient Sophie dubbel en dwars de Scriptieprijs 2013.

Victorine van Schaickprijs KNVI 2013 voor Raymond Snijders

Victorine van Schaickprijs KNVI 2013 voor Raymond Snijders

En dan de ‘oorspronkelijke’ Victorine van Schaickprijs KNVI 2013. Deze wordt dit jaar toegekend aan Raymond Snijders voor zijn vakblog Werken met Informatie. Al sinds 2006 verschijnt er bijna dagelijks een gedegen, kritische en altijd deskundige blog over wat hem opvalt binnen ons vakgebied. Dat kan gaan over nieuwe gadgets of apps, maar ook over het auteursrecht of het uitblijven van vernieuwing op bepaalde terreinen. Raymond is binnen het veld iemand geworden op wie velen vertrouwen voor advies en dat heeft hij bereikt door zijn volharding en deskundigheid. Hij heeft de prijs dan ook meer dan verdiend. En Raymond is Raymond niet als hij daarover geen mooie blog als dankwoord aan zijn lezers heeft geschreven: http://rsnijders.info/vakblog/2013/11/14/victorine-van-schaickprijs-2013/ .

En hier kunt u het juryrapport lezen.

Ans ter Woerds
Secretaris Victorine van Schaickfonds KNVI

Victorine van Schaick Prijs 2013 voor innovatie

Om innovatie in het informatievak te stimuleren looft het Victorine van Schaickfonds KNVI  jaarlijks de Victorine van Schaick Prijs uit. 

Je maakt kans op deze prijs als je recent een bijdrage hebt geleverd aan de innovatie van ons vak in de ruimste zin van het woord. Dat kan een artikel, presentatie, website, blog of andere publicatie zijn, maar ook een bijzonder en vernieuwend initiatief. Je bent er in geslaagd aan het vak van informatieprofessional nieuwe vorm, betekenis of inhoud te geven. En dan gaat het niet alleen om academische maar juist ook om tastbare, misschien wel alledaagse resultaten. Een studie naar de rol van de informatieprofessional in 2040, het effect van informatiestromen op 3D-printen, het ontwikkelen van een app voor optimale kennisuitwisseling binnen een organisatie, een advies over de inzet van een enterprise search tool om open data toegankelijk te maken, ontwikkelingen rondom  big data, bibliotheken of sociale media, een studie naar onderwijs en bibliotheken, innovatieve toegang tot specifieke doelgroepen zoals kinderen, blinden of ouderen, etc.

Er zijn drie prijzen beschikbaar voor alles wat op vernieuwing gericht is:

  • de Victorine van Schaick Prijs (€ 1500,- en de Victorine van Schaick Penning)
  • de BibliotheekInitiatiefPrijs (€ 1000,-)
  • de Scriptieprijs (€ 750,-).

Heb je in je  bachelor scriptie, master thesis of proefschrift wezenlijke aandacht besteed aan ons vak ding dan mee naar één van de prijzen. Je inzending moet wel na 31 december 2011 geschreven of ontwikkeld zijn. Voor scripties en proefschriften geldt dat deze na 31 december 2011 verdedigd moeten zijn.

De jury roept iedereen op om initiatieven of publicaties die voor de prijs in aanmerking komen vóór 15 september 2013 voor te dragen.  Ze kunnen in digitale vorm en/of via een link en voorzien van een kort cv van auteur of maker gemaild worden naar:

ans.terwoerds@gmail.com

Ans ter Woerds
Secretaris Victorine van Schaickfonds KNVI

Over het Victorine van Schaick Fonds KNVI

Het Fonds werd in 1977 opgericht ter herinnering aan Victorine van Schaick (1917-1976). Zij was vanaf 1941 werkzaam in verschillende bibliotheken, waaronder de Bibliotheek van het Koninklijk Huisarchief en de Openbare Bibliotheek Amsterdam. In 1972 volgde haar aanstelling aan de bibliotheekopleiding te Den Haag, de toenmalige Dr. P.A. Tiele Academie, waar ze als docent vele studenten enthousiast maakte voor een loopbaan in het bibliotheek- en informatievak. Na haar overlijden stelde de familie een bedrag uit de nalatenschap beschikbaar om het vak te blijven stimuleren, en zo de herinnering aan Victorine levend te houden. In 2005 heeft het Victorine van Schaick Fonds besloten om een nauwe samenwerking aan te gaan met de KNVI (voorheen NVB), de enige omvangrijke Nederlandse beroepsvereniging voor professionals in het informatievak, om zo de zichtbaarheid binnen en buiten de bibliotheek- en informatiewereld te vergroten, de band met de beroepsbeoefenaars nauwer aan te halen en het delen en verspreiden van professionele kennis te bevorderen.