Senior informatiespecialist 0,8 fte /32 uur per week

ArtEZ Hogeschool voor de kunsten
Excellentie, innovatie, onderzoek en samenwerken zijn kernwoorden bij ArtEZ. Jaarlijks leidt ArtEZ zo’n 3000 ambitieuze, talentvolle studenten op in beeldende kunst, dans, mode, theater, muziek, architectuur, kunsteducatie en design. Veel bachelors en masters zijn van topkwaliteit en genieten (inter)nationaal aanzien. Alumni zijn toonaangevend in vele beroepsrollen binnen cultuur, samenleving en economie.

De afdeling

ArtEZ hogeschool voor de kunsten beschikt over vijf mediatheken in de plaatsen Arnhem, Enschede en Zwolle. Elke mediatheek heeft een eigen collectie, gericht op het onderwijs dat binnen de vestiging wordt gegeven. Studenten en docenten kunnen boeken, tijdschriften, bladmuziek, databanken, cd’s en dvd’s raadplegen.

Voor onze mediatheken zoeken wij een

Senior informatiespecialist 0,8 fte/32 uur per week

Je profiel

Wij zoeken een allround bibliothecaris met een flinke dosis werkervaring in de relevante werkgebieden, in het bezit van een bibliotheekopleiding op HBO-niveau. Communiceren doe je makkelijk en duidelijk, zowel in het Nederlands als in het Engels. Je straalt een natuurlijke senioriteit uit en je bent benaderbaar voor collega’s en bezoekers van de mediatheek. Mensen maken graag gebruik van jouw ervaring en expertise en je vindt het belangrijk om collega’s en gebruikers van de mediatheek te betrekken bij jouw ideeën en de uitvoering daarvan.

Je hebt persoonlijke interesse in de domeinen die de kunstopleidingen te Arnhem vertegenwoordigen en waarvoor je de collectievorming doet. Je volgt de actualiteit in beeldende kunst en de theaterwereld zodat je een gesprekspartner op niveau bent voor studenten en docenten. Daar hoort ook een brede algemene ontwikkeling bij. Je hebt een systematische manier van werken en een zeer klantgerichte instelling. Ruime kennis van het titelbeschrijven is gewenst. Kennis van Vubis Air is een pré. Als je bovendien een constructieve teamgeest meebrengt, nodigen we je van harte uit om te solliciteren.

Je werkzaamheden

Als senior informatiespecialist werk je nauw samen met het hoofd van de afdeling, waarbij je een belangrijke rol hebt in de ontwikkeling en uitvoering van het beleid voor de mediatheken. Je vervangt het hoofd in geval van afwezigheid en hebt daarnaast een coachende en begeleidende rol voor de collega’s.

Je werkt te midden van studenten en docenten, waarbij je zowel voor als achter de schermen zorg draagt voor ondersteuning bij het onderwijs- en studieproces. Je informeert en adviseert studenten en docenten bij informatie- en onderzoeksvragen. Daarnaast ben je mede verantwoordelijk voor de collectievorming voor de academies beeldende kunst en vormgeving, bouwkunst en theater, uiteraard in samenspraak met het onderwijs.

De mediatheek bevindt zich in een transitiefase. Er wordt momenteel gewerkt aan een toekomstvisie waarin proactief inspelen op onderwijs- en onderzoek behoeften een nadrukkelijke plek krijgt. De senior informatiespecialist heeft een belangrijke rol bij de verdere vormgeving en uitwerking van de toekomstvisie en neemt daarin mensen mee, zowel collega’s als stakeholders.

Je bent een “meewerkend voorman” en derhalve in staat om alle voorkomende bibliotheektaken te vervullen. Op de locatie Arnhem werk je samen met 5 collega’s. Naast de lokale werkbesprekingen vergader je op gezette tijden met het hele mediatheekteam. Daarnaast vergader je regelmatig met het gehele team van alle mediatheken, om actuele ontwikkelingen met elkaar uit te wisselen en taken af te stemmen.

Ons aanbod

Je krijgt een tijdelijk contract van een jaar met een omvang van 0,8420 fte. Bij goed functioneren bestaat de mogelijkheid tot verlenging, met zicht op een vast dienst verband. Het bruto maandsalaris bedraagt minimaal € 2.638 ,- en maximaal € 3.635,- (functienaam Medewerker Mediatheek C, schaal 9) op basis van een 36-urige werkweek. Naast een informele en open werksfeer bieden wij aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden volgens de CAO-HBO zoals een vakantietoeslag van 8%, een eindejaarsuitkering van 8,3% en goede studie- en ontwikkelingsmogelijkheden. De standplaats is Arnhem.

Sollicitatie en informatie

Solliciteren kan tot en met donderdag 15 juni 2017 https://www.artez.nl/dit-is-artez/vacatures via de button Solliciteer direct. De gesprekken worden gepland in de week van 19 juni (1e ronde) en 26 juni (2e ronde).

Informatie over de vacature kan ingewonnen worden bij Marie-Louise Moonen, hoofd Mediatheek, email: m.moonen@artez.nl.
Voor meer informatie over ArtEZ en werken bij ArtEZ, ga naar: www.artez.nl/Over-ArtEZ.

https://www.artez.nl/dit-is-artez/vacatures

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

Domeincoordinator-archivaris-2017ATPDBIBEX042

Universiteitsarcief op professionale en duurzame wijze uit te bouwen. De taken van deze nieuw op te richten dienst omvatten zowel het beheer van het Universiteitsarchief en de daarbij horende archieftaken als alles op het vlak van het digitaal dossierbeheer. Het Departement Bibliotheek zoekt daarom een voltijds

Domeincoördinator-archivaris

Jouw opdracht:

De functie omvat onder andere volgende opdrachten:

 • Je ondersteunt het Departement Bibliotheek in het ontwikkelen, voorbereiden, implementeren, analyseren en evalueren van het archiefbeleid:
  • Je voert een grondig onderzoek naar de verschillende archieven binnen de Universiteit Antwerpen en detecteert de behoeften van de informatiebeheerders in de verschillende entiteiten.
  • Op basis van onderbouwde en geïntegreerde oordelen stel je heldere en overtuigende beleidsnota’s op.
  • Je werkt in overleg met het managementteam het archiefbeleid voor de Universiteit Antwerpen uit. Dit beleid heeft betrekking op zowel het papieren als het digitaal archief. Je houdt hierbij rekening met de actualiteit, de wetgeving en de trends binnen het werkveld.
  • Je laat niet na je kennis van hedendaags documentbeheer te verdiepen, zowel papieren als digitaal documentbeheer.
 • Je waakt over de uitvoering van de beleids- en uitvoeringsplannen binnen het Universiteitsarchief en je leidt het Universiteitsarchief operationeel waarbij je ook instaat voor de goede verstandhouding met interne en externe contacten:
  • Je bent verantwoordelijk voor de operationele werking van de dienst: aansturen medewerkers, leeszaalwerking, documentaanvragen, etc.
  • Je bent verantwoordelijk voor de inventarisatie en het beheer van de administratieve (papieren en digitale) archieven. Voor de verwerking en ontsluiting maak je gebruik van de archiefmodule in Brocade.
  • Je houdt toezicht op en begeleidt de verschillende entiteiten binnen de universiteit bij dossierbeheer en overdrachten.
  • Je begeleidt de entiteiten bij het opstellen van digitale klassementen.
  • Je stelt selectielijsten op en houdt ze actueel.
  • Je verzorgt informatiesessies en geeft opleidingen aan informatiebeheerders binnen de universiteit.
  • Je neemt inhoudelijk en organisatorisch deel aan interne of organisatiebrede projecten. Dit kan gaan van tentoonstellingen tot projecten met andere diensten of faculteiten binnen de universiteit.

Bij toerbeurt word je ingeschakeld voor de dienstverlening ’s avonds en op zaterdag. Je houdt daarbij rekening met de opgelegde instructies en de regelgeving, met het oog op de realisatie van de doelstellingen.

Jouw profiel

 • Je bent in het bezit van een Master diploma. Een Master of Master na Master in de Archivistiek is een grote troef.
 • Je hebt minstens 5 jaar ervaring in een overheids- of bedrijfsarchief.
 • Je kan vlot overweg met MS Office.
 • Je hebt grote affiniteit met ICT, meer bepaald met betrekking tot archief- en documentbeheer.
 • Je hebt kennis van:
  • archiefwetgeving, archieforganisatie en de deontologische code voor archivarissen;
  • relevante wet- en decreetgeving, waaronder openbaarheid, privacy en bescherming van de persoonlijke levenssfeer;
  • digitaal informatiebeheer en digitale lange termijnbewaring;
  • theorieën en methodologieën van het hedendaags documentbeheer.
 • Schriftelijk en mondeling ben je in staat je boodschap helder en overtuigend over te brengen.
 • Je beschikt naast het Nederlands ook over een goede mondelinge en schriftelijke kennis van het Engels en het Frans.
 • Je hebt een groot organisatietalent en zorgt ervoor dat je projecten en activiteiten optimaal aanpakt en opvolgt. Hierbij houd je rekening met de impact ervan op andere entiteiten.
 • Je bent samenwerkingsgericht. Netwerken doe je gedreven en met veel plezier om zo eventuele gezamenlijke doelen met interne en externe partners te detecteren en te realiseren.
 • Andere kernwaarden binnen de Universiteit Antwerpen zijn: klantgericht, integer, creatief en kwaliteitsgericht.

Wij bieden

 • een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur met mogelijkheid tot vaste benoeming;
 • een brutomaandwedde in gradenvork 8-10, die doorgaans in de aanvangsgraad 8 start. Afhankelijk van relevante anciënniteit varieert de aanvangsgraad van 3.299,58 euro tot 5.009,11 euro. Meer informatie over onze loonschalen en andere voordelen vind je hier op onze website.
 • maaltijdcheques;
 • 35 vakantiedagen + 2 weken collectieve sluiting (één week in augustus en één week tussen Kerstmis en Nieuwjaar);
 • een fietsvergoeding (0,18 euro per kilometer);
 • een volledige terugbetaling woon-werkverkeer met openbaar vervoer;
 • een flexibele arbeidstijdregeling.

Hoe solliciteren?

 • Je kan alleen online solliciteren en dat tot uiterlijk 31 mei 2017.
 • Er gebeurt een preselectie op basis van de ingediende kandidaturen; de verdere selectieprocedure is functiegericht en wordt door de selectiecommissie vastgesteld.
 • Voor informatie over het invullen van het sollicitatieformulier kan je terecht bij sollicitatiesatp@uantwerpen.be.
 • Voor meer informatie over deze functie kan je contact opnemen met mevr. Trudi Noordermeer, hoofdbibliothecaris, tel 03 265 44 40.

De Universiteit Antwerpen is een gezinsvriendelijke organisatie, met aandacht voor gelijke kansen en diversiteit.

 

016072 Gemeentearchivaris/Senior documentaire informatievoorziening

Standplaats: Twello
Uren per week: max 36
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Salaris indicatie: max € 4.430,00
Benodigde opleiding: HBO+

Vacature omschrijving
De gemeente Voorst is een aantrekkelijke Gelderse gemeente gelegen tussen IJssel en Veluwe, een gemeente met ruim 24.000 inwoners die wonen in twaalf dorpen en een prachtig buitengebied. Met ongeveer 200 medewerkers is de gemeentelijke organisatie groot genoeg om je binnen de organisatie goed te kunnen ontplooien maar compact genoeg voor een prettige werkomgeving en persoonlijk contact. De organisatie is een netwerkorganisatie die bestaat uit flexibele werkver-banden.
Door de voortgaande digitalisering op de werkterreinen van de documentaire informatieverzorging en het gemeentearchief wordt het onderscheid tussen de beide werkgebieden steeds kleiner. Om dit proces verder vorm en inhoud te geven zijn
wij, in verband de aanstaande pensionering van de huidige senior DIV, op zoek naar een:
Gemeentearchivaris/Senior documentaire informatieverzorging m/v voor 36 uren per week

Wat houdt de functie in?

 • Je ontwikkelt beleid en realiseert plannen zowel op het gebied van de (digitale) documentair informatievoorziening als op het erfgoedterrein.
 • Je houdt toezicht en adviseert over de opzet en inrichting van archiefsystemen die onder de verantwoordelijkheid van de zorgdrager vallen.
 • Je legt verantwoording af (o.a. door middel van de kpi-meting) over de stand van zaken van het archiefbeheer.
 • Je adviseert over toekomstige ontwikkelingen zoals het e-depot en het digitaliseren van bestanden uit het gemeentearchief.
 • Je treedt op als coach van de vakgroep
 • Je bent voorzitter van het Strategisch Informatie overleg.

Wat vragen wij?

 • Je hebt ten minste een relevante afgeronde HBO-opleiding op het vakgebied en een diploma Archivistiek.
 • Je bezit actuele kennis en ervaring op het snijvlak van informatiebeheer en het ontsluiten van archieven.
 • Je bezit analytisch vermogen en bestuurlijke sensitiviteit
 • Je hebt overtuigingskracht en communicatieve vaardigheden.
 • Je bent initiatiefrijk

Wij bieden
Een functie in een informele organisatie met een resultaatgerichte werksfeer en een structuur met korte lijnen. Voor de functie bieden wij een bruto salaris van maximaal € 4.430,00 per maand bij een fulltime dienstverband (schaal 10A).
Inpassing vindt plaats afhankelijk van opleiding en erva-ring. Verder kennen we een uitgebreid pakket arbeidsvoorwaarden, met onder andere: Individueel Keuzebudget van 16,3% per maand, ouderschapsverlof, collectieve ziektekostenverzekering, goede mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling. Het betreft in eerste instantie een tijdelijke functie voor de duur van twee jaar met uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd (vaste aanstelling).

Nadere informatie
Nadere informatie bij de manager, Bas van der Holst, telefoon 0571-279307

Sollicitaties
Voel jij je uitgedaagd? Ben je geïnteresseerd in deze functie, reageer dan uiterlijk 10 april 2017 via onderstaande button. Of je kunt een e-mail met je motivatie en cv sturen aan sollicitaties.016072@werkeningelderland.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs.

Ontvangen en afhandelen van sollicitaties
Per e-mail: Nee
Via uw eigen formulier: Nee
Op deze applicatie: Ja, ook per e-mail: sollicitaties.016072@werkeningelderland.nl

Senior medewerker DIV (32 uur per week)bij de Alliantie

De functie  
Je bent meewerkend voorman/vrouw van de afdeling DIV. Je werkt samen met 8 medewerkers DIV en wordt aangestuurd door de manager Facilitaire Zaken. 
Je bent het aanspreekpunt als het gaat om DIV vragen. Je signaleert de behoefte vanuit de organisatie en vertaalt dit naar oplossingen. Binnen het team bepaal je samen met de afdeling de prioriteiten van de projecten. Je bewaakt het totaaloverzicht hiervan en hebt hierover afstemming met de manager Facilitaire zaken
 

Read More