Bestuur Stichting Victorine van Schaick Fonds

 

  • prof.dr. F.J.M. Huysmans (Universiteit van Amsterdam, voorzitter)
  • mw. S. Hazinedar (Koninklijke Bibliotheek, secretaris)
  • dr. P.J. Moree (ZB Planbureau en Bibliotheek van Zeeland, penningmeester)
  • dhr. M. Deckers (Rijnbrink Groep)
  • mw. A.C.M. Dirkx (Universiteit Leiden)
  • mw. W.J. van der Kwaak (hogeschool Den Haag)
  • dhr. M.G. Wesseling (Koninklijke Vereniging van Informatieprofessionals KNVI)
  • mw. H. Winters MBA. (Bibliotheek Kennemerwaard)