Victorine van Schaick Prijs, BibliotheekInitiatiefPrijs en Scriptieprijs

De Victorine van Schaick Prijs

VVS Penning.jpg

De penning, ontworpen door Antoinette Gispen. De prijs bestaat uit een bedrag van € 2000 en een bronzen penning. Hij wordt jaarlijks uitgereikt voor één of meer publicaties op het terrein van bibliotheek en informatie. Alle soorten publicaties komen in aanmerking: artikelen, boeken, rapporten, scripties, blogs enz. en zowel in gedrukte als digitale elektronische vorm. 

Een inzending moet voldoen aan enkele criteria:

1.     de publicatie is een zelfstandige uitgave of een afgeronde reeks van publicaties over een vastomlijnd onderwerp

2.     de publicatie heeft impact op het vakgebied

3.     de publicatie moet van belang zijn voor een brede kring vakgenoten

4.     de publicatie moet goed verzorgd en leesbaar zijn

5.     internationale publicaties zijn welkom

6.     de inzending moet voorzien zijn van een kort cv van de auteur

Publicaties kunnen jaarlijks tot 15 september worden ingezonden.

De BibliotheekInitiatiefPrijs

Het bestuur van het Victorine van Schaickfonds KNVI looft met ingang van 2009 de BibliotheekInitiatiefPrijs uit ter grootte van € 1500 aan een persoon, een groep van personen of een organisatie die op eigen initiatief een vernieuwende activiteit heeft ontplooid waardoor het bibliotheekvak in beweging is gekomen. 

Met het instellen van deze prijs beoogt het VvSF KNVI creatieve impulsen in het bibliotheekvak te stimuleren, ook en juist wanneer het om een of enkele personen gaat die een idee of ingeving op eigen gelegenheid, al dan niet buiten werktijd, in de praktijk hebben gebracht. Het idee hierachter is dat het in het digitale tijdperk vaak op het eerste gezicht kleine innovaties kunnen zijn die op termijn grote gevolgen kunnen hebben. Digitale initiatieven behoren zeker tot de kanshebbers, maar ook niet-digitale stimulansen voor het bibliotheekwerk. 

Het bestuur van het VvSF KNVI roept eenieder op om te attenderen op initiatieven die voor deze prijs in aanmerking kunnen komen, zoekt daarnaast zelf actief naar kanshebbers, en maakt uit het totaal een keuze. De prijs zal jaarlijks worden uitgereikt op de bijeenkomst waarin ook de reguliere Victorine van Schaick prijs en (indien van toepassing) de scripieprijs worden uitgereikt.

De Scriptieprijs

Ingezonden scripties, mastertheses of proefschriften kunnen daarnaast in aanmerking komen voor de Scriptieprijs, groot € 1000,-.

Inzenden

Nominaties voor deze prijzen kunnen jaarlijks vóór 15 september gestuurd worden naar Seher Hazinedar, secretaris.