Prijswinnaars 2015

Zowel de Victorine van Schaick-prijs als de BibliotheekInitiatiefprijs 2015 zijn gegaan naar:  

Maurice Specht, filosoof en bestuurskundige werkt als zelfstandig onderzoeker en andere mede-initiatiefnemer is van Leeszaal Rotterdam West

Joke van der Zwaard, ontwikkelingspsycholoog en werkt als zelfstandig onderzoeker/schrijver op het terrein van stedelijke sociale kwesties. En mede-initiatiefnemer van Leeszaal Rotterdam West.

Maurice Specht en Joke van der Zwaard ontvingen de twee Victorines voor hun initiatief Leeszaal Rotterdam West en voor het boek dat zij over dit project schreven: De uitvinding van de leeszaal

Een speciale Victorine van Schaick oeuvreprijs ging naar:

Eric Sieverts, free-lance docent en spreker op het terrein van zoeken & vinden, adviseur voor informatievraagstukken, redacteur en columnist van het vakblad InformatieProfessional en redacteur en auteur bij het Handboek Informatiewetenschappen.

Eric Sieverts kreeg de prijs "voor zijn vele verdiensten als altijd enthousiaste kennisdeler voor ons vakgebied", die hij met name ook in zijn vrije tijd heeft ontplooid, onder meer voor de VOGIN-IP-lezing, Vakblad IP (voorheen Informatieprofessional) en redacteur van het Handboek Informatiewetenschap.

Lees hier het juryrapport


Lijst van prijswinnaars

2013 Raymond Snijders Werken met Informatie. Victorine van Schaickprijs KNVI voor zijn vakblog.

2013 Hans van Duijnhoven – vijfde BibliotheekInitiatiefPrijs voor zijn project Lezers van Stavast.

2013 Sophie Boisvert-Hearn The Future of the Scholarly Monograph in the Humanities: Open and Enhanced. Scriptieprijs voor haar masterthesis, Boekwetenschap Universiteit Leiden, 2013.

2012 Vicky Breemen Borrowing from the old to facilitate the new: the future of the library privilege in the digital world.
Victorine van Schaickprijs NVB voor haar researchmaster's thesis, Instituut voor Informatierecht, Universiteit van Amsterdam, 2012.

2012 Tessa Nederhoff Voor de verandering: reacties van bibliotheken op de komst van het e-book en de gevolgen voor het literaire veld.
Scriptieprijs voor haar masterthesis, Universiteit van Amsterdam, 2011.

2012 Esther Valent - vierde BibliotheekInitiatiefPrijs voor het informatieloket @DeBibliotheek1.

2011 Jeroen de Boer - derde BibliotheekInitiatiefPrijs voor zijn project SocialMediaCaster.
Jeroen is coördinator Muziek van Stichting Bibliotheken Midden-Fryslân. In het project SocialMediaCaster wordt op innovatieve wijze RFID in combinatie met interessante interactiemodellen en media in een bibliotheeksetting ingezet.

2011 Marina Polderman De bibliotheek als ondernemend kennisinstituut.
Afstudeerscriptie Master Bedrijfswetenschappen, Radboud Universiteit Nijmegen, 2010.

2011 Tamar van der Riet, Sofia Skoblikov, Ronald Katoen, Gerben Jacobs.
Eervolle vermelding voor hun boek: Het nieuwe werken volgens Generatie Y. TenPages, 2010.

2010 Hans van Velzen - tweede BibliotheekInitiatiefPrijs
Directeur van OBA Openbare Bibliotheek Amsterdam, die deze prijs krijgt voor zijn gehele 'oeuvre', voor zijn vele activiteiten op het gebied van de vernieuwing van het openbare bibliotheekwezen gedurende een inmiddels lange loopbaan.

2010 Abram Wagenaar Academic libraries in the business of digitisation : a theoretical foray into the obstacles of digitisation on demand.
Afstudeerscriptie Master Book and Digital Media Studies, Universiteit van Leiden, 2009.

2009 Krisztian Balog People search in the enterprise.
Proefschrift Universiteit van Amsterdam, 2008.

2009 Sebastiaan Post Van collectie naar archief tot beeldbank: een advies over de archivering, digitalisering en ontsluiting van de wedstrijd fotocollectie van World Press Photo.
Afstudeerscriptie Instituut voor Media en Informatiemanagement Hogeschool van Amsterdam, 2008.

2009 Edwin Mijnsbergen - eerste BibliotheekInitiatiefPrijs
Initiatiefnemer van - onder meer - Bibliotheek 2.0, waardoor een community van zo'n 3500 vakgenoten is gaan leven en waarin rond de 100 discussiegroepen actief zijn.

2009 Paul Schneiders - oeuvreprijs
Erkentelijkheid voor de werken van deze bibliotheekhistoricus die de ontwikkeling van het bibliotheekwezen door de eeuwen heen, en van de openbare bibliotheek in Nederland in het bijzonder, op prachtige wijze beschreven en in perspectief gezet heeft.

2008 Dominic Farace The Grey Journal: An International Journal on Grey Literature.

2008 Sanne Opree Aanbevelingen voor het Rijksoverheidsbeleid met betrekking tot mediawijsheid. Afstudeerscriptie Algemene Cultuurwetenschappen Universiteit van Tilburg, 2007.

2007 Esther Hoorn Creative Commons Licences for cultural heritage institutions : A Dutch perspective. IVIR, 2006.

2006 Angeliek van der Zanden en Thea Nissen Elastiek: handreiking voor samenwerking bibliotheek en vmbo. Provinciale Bibliotheek Centrale voor Noord-Brabant, 2005.

2005 Ton van Vlimmeren Culturele diversiteit. Vertaling van Cultural diversity i.s.m. J. Ingemann Larsen en D. Jacobs. Den Haag: VOB Vereniging Openbare Bibliotheken, 2004.

2005 Fleur Wilmsen Jeugd en de (Bossche) bibliotheeksite. Afstudeerscriptie Hogeschool van Amsterdam, 2004.

2004 Lizet H. R. Duyvendak "Door lezen wijder horizont", het Haags Damesleesmuseum. Z.pl., Uitgeverij Vantilt & Lizet Duyvendak, 2003. Proefschrift Universiteit Utrecht.

2003 Rob Bruijnzeels en Nicoline van Tiggelen Bibliotheken 2040; de toekomst in uitvoering.
Den Haag: Biblion, 2002.

2003 Marianne Peereboom (coördinatie en eindredactie) en het website testpanel van Informatie Professional, voor het artikel '"Paper space": kranten online'
In: Informatie Professional 6(2002)6, blz. 18-33.

2002 Karel Elderink - oeuvreprijs
Vernieuwend werk in woord en geschrift op het raakvlak van de wetenschappelijke en openbare bibliotheken in Nederland.

2001 Annemarie Rood De rol van de informatie in een lerende organisatie.
Scriptie Vrije Universiteit Amsterdam, 2000.

2000 Manja Koomen Elektronische tekstarchieven en het Electronic Text Centre Leiden.
Scriptie Hogeschool van Amsterdam, Informatiedienstverlening en -management, 1999.

1998 Gabrielle Beentjes, Mariska Herweijer, Yola de Lusenet, Karin Scheper en Paula Witkamp Weten geweten gewist. Bedreigde wetenschappelijke collecties in archieven en bibliotheken.
Amsterdam, European Commission on Preservation and Access, 1997.

1998 Barrita Glas Best practices vastgelegd. Eisen voor een best practices informatiesysteem.
Scriptie Hogeschool van Amsterdam, Informatiedienstverlening en -management, 1998.

1997 Jos Franssen Multi-media vanuit bibliotheekperspectief.
Rapport Universiteitsbibliotheek Maastricht, 1997.

1996 Anna Maria Thecla Lucia Koren Tell me! The right of the child to information.
Den Haag: NBLC, 1996. Proefschrift Universiteit van Amsterdam.

1996 Hanneke Braaksma Inlichtingenwerk in wetenschappelijke bibliotheken; hoe worden we wijzer?
Enschede: Universiteitsbibliotheek Twente, 1995.

1996 Yvonne Bender Papierconservering in Nederland. Een overzicht van de ontwikkelingen in de periode 1980-1995.
Den Haag: Coördinatiepunt Nationaal Conserveringsbeleid CNC, 1996.

1995 Peter Manasse Verdwenen archieven en bibliotheken. De verrichtingen van de Einsatzstab Rosenberg gedurende de Tweede Wereldoorlog.
Den Haag: NBLC Uitgeverij, 1995.

1994 Inge Weide BDI en multimedia. Afstudeeronderzoek naar het verband tussen de opleiding tot informatiekundige en de ontwikkeling van multimedialeprodukten.
Hanzehogeschool, Hogeschool van Groningen, Afd. BDI, 1994.

1994 Ton Heijligers - oeuvreprijs
Vernieuwend werk in woord en geschrift op het terrein van de Regels voor de titelbeschrijving

1993 Pierre Delsaerdt De Gulde Lampe in een nieuw licht. Ontwerp en test van een relationele databank voor de boekhistorische analyse van geannoteerde veilingcatalogi.
Universitaire Instelling Antwerpen, 1993. Eindverhandeling bijzonder licentiaat in de Informatie- en Bibliotheekwetenschap.

1991 Sylvie Hervieux Images à coder. Rapport over de ontsluiting van afbeeldingen in het UNIMARC format.
Afstudeerrapport Haagse Hogeschool, BDI, 1991.

1991 Yvonne Bellers 'Ik blijf lid zolang het gratis is! Geintje!' Middelbare scholieren over de kwaliteit van de dienstverlening in de openbare bibliotheek Enschede.
Afstudeeropdracht aan de BDI te Groningen, 1991.

1990 Kees van de Sande De lokale databank als voorziening van 'community information'. Een kritisch onderzoek naar enkele lokale/regionale databanken in Nederland.
Sint-Oedenrode, 1990. Eindverhandeling speciaal licentiaat in documentatie- en bibliotheekwetemschap, Universitaire Instelling Antwerpen

1990 Barbara van Hofslot, Hans Oude Engberink, Erna Slangen en Renee Winters 'Kunst lenen in de openbare bibliotheek. Nobele bedoelingen en nuchtere praktijkervaringen' In: Bibliotheek en Samenleving, 1990.

1990 Hugo Hoes Interim management in de bibliotheek. Een onderzoek naar de rol van buitenstaanders bij het veranderen van bibliotheken.
Amsterdam, 1990. Eindscriptie Amsterdam, BDI.

1989 Annemiek Ouwerkerk 'Standaard en structuur. De ontsluiting van museumdocumenten'.
In: Open, 1989.

1989 Ans Beers Informatiemakelaardij in Nederland.
Examenscriptie POBOB, Frederik Muller Academie, Amsterdam, 1989.

1989 Kris de Bauw Voorstellen voor een wettelijk depot bij de Vlaamse gemeenschap. Verslag van het voorbereidend studiewerk en discussietekst.
Antwerpen: Stichting Nationale Bibliotheek van de Vlaamse Gemeenschap, 1989.

1988 Hilda Foncke Managementinformatiesystemen in bibliotheken en documentatie-instellingen. Typologie, ontwikkeling, voorbeelden. Een literatuurrapport.
's-Gravenhage: Tiele-academie, 1987.

1988 Titia Davelaar De speld in de hooiberg, de metaaldetector, de magneet.
Doctoraal scriptie, 1987.

1988 Peggy Aarts Het nutskinderleeszaalwerk (1912-1940) in Amsterdam.
Scriptie Pedagogisch Seminarium van de Vrije Universiteit, 1987.

1987 Pierre Pesch 'De bibliotheek zonder bibliothecaris. Verval en expansie (1584-1634)', 'Confiscatie van kapittel- en kloosterbibliotheken (1581-1584)', 'Uitbouw tot academiebibliotheek en optreden van de eerste bibliothecaris (1634-1678)'.
In: Vier eeuwen Universiteitsbibliotheek Utrecht, dl. 1: De eerste drie eeuwen, 1986.

1987 P. van Etten Bedrijfsbibliotheken als profit center. Literatuurrapport.
Amsterdam: Frederik Muller Akademie, 1986.

1987 Jos Biemans Middelnederlandse bijbelhandschriften.
*Codices manuscripti sacrae scripturae Neerlandicae. Leiden, 1984.

1987 Katrien Pancras 'Voor alle kinderen. Jeugdbibliotheekwerk 1904-1984'
Den Haag: Nederlands Bibliotheek en Lektuur Centrum, 1986.

1986 Louise van Alenburg Manueel en online literatuuronderzoek. Een onderzoek naar de functionaliteit van online information retrieval.
Den Haag, 1985. Examenscriptie P.A. Tiele Academie.

1985 Okko Lems 'Niet apart, maar samen: bibliotheekwerk voor anderstaligen (in de praktijk)'.
In: Samen leven, samen lezen: de jeugdbibliotheek in een multiculturele samenleving, 1983. Plus 15 andere publicaties.

1985 C.J.P. van Laer 'Juridisch bibliotheek- en documentatiewezen. Classeren van juridica in de Rijksuniversiteit Limburg'.
In: De juridische bibliothecaris, 1984.
'UDC toegepast binnen LCC. De verenigbaarheid van twee universele classificaties'
In: Open, 1982.

1984 Leo Voogt De totstandkoming van de Alexandrijnse bibliotheek in cultuur-historisch perspectief.
Rapport, 1984.

1983 M. de Smedt 'G. Bouvaert. Een 18de-eeuws Zuidnederlands kloosterbibliothecaris en zijn bibliotheek'.
In: Handelingen Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en geschiedenis, 1982.

1981 H. Voorbij 'Het belang van cataloguing-in-publication'.
In: Open, 1980.

1981 T.H.H. Schwarz-Blokhuis en L. Voogt Nederlanse overheidspublikaties: een wegwijzer ten behoeve van buitenlandse onderzoekers.
Rapport, 1981.

1980 Afra Wamsteker-Meijer 'Bibliotheektheoretische aanzetten. De grammatica van de bibliotheek'.
In: Open, 1980.

1980 E.J. Groeskamp 'Openbare bibliotheken, privacy en persoonsregistratie'.
In: Bibliotheek en samenleving, 1978.

1978 John S. Mackenzie-Owen Format incompatibility and the exchange of bibliographic information. A comparative study
Paris: Unesco, 1976.

Projectsubsidies

2002 en 2000 Free fight for Information. Competitieve speurtocht op het internet.
Online Conferentie Nederland, Rotterdam
(NB: in 2000 gewonnen door Manja Koomen en Barrita Glas, beiden eerder in aanmerking gekomen voor de Victorine van Schaick Fonds aanmoedigingsprijs)

2000 't Geluck waeit niemand in den mond. Twintig jaar margedrukker De Ammoniet. Gerard Post van der Molen en Ronald Rijkse.
Amsterdam/Middelburg: Universiteitsbibliotheek Amsterdam/Zeeuwse Bibliotheek, 2000.

2000 50 jaar Documentaire Informatieverzorging. Paul Schneiders.
Den Haag: Stichting GO, 2000.

1994 Het decennium van de netwerken. Een programma van de Rijkshogeschool Groningen, sector Communicatie en Educatie, genaamd BDI-Interactief, in de vorm van een Studium Generale, 1994.